หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 7 แห่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 48-0802 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9459 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ 4658 สมุทรปราการ เพื่อใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 3 ติดตั้งบริเวณสะพานคลองสุคัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 10 ติดตั้งบริเวณคลองบางนางทิ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/08/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อธงสัญลักษณ์ประจําพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขนาด 80x120 เซนติเมตร จำนวน 100 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 48 0017 จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน 1 ผืนเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2563 วันที่ 10/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ที่ติดตั้งบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมายเลขครุภัณฑ์ 021 62 0006 วันที่ 10/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบสัญญาณสื่อสาร ที่ใช้ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 07/08/2563 ดาวน์โหลด
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84- 3038 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563 ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการเ พื่อใช้ในการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 07/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-8754 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563 ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจำนวน 1 ราย ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 04/08/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครนยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท-2495 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7129 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24/07/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 20/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องเลื่อยยนต์ ขนาดบาร์ 12 นิ้ว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานถ้าจะซื้อมอเตอร์หินเจียร 6 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานสว่านขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเรือฉีดยาหญ้า ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเรือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16/07/2563 ดาวน์โหลด
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการตรวจรับ งานจัดซื้อจัดจ้างจัดทำตรายาง จำนวน 24 อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 15/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 วงการบริหารส่วนตำบลบางบ่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อทองและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างภาย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต-2175 สมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ หินคลุกจำนวน 12 คิวเพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 12 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต-2175 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 10/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบริการดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล เช่าโดเมนและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ www.bangbor.go.th โดยมีระยะควบคุม 1 ปีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 bit จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 bit จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 09/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 08/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อโทรศัพท์บ้านไร้สายจำนวน 4 เครื่องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 03/07/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งสายไฟเพิ่มสำหรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบ่อ หมู่ที่ 3 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนนเลียบมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. หรือ ส่วนพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 26/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 26/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 26/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 48-3038 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 26/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0516 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 26/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งเดินสายไฟเพิ่ม สำหรับติดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ  วันที่ 25/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับเรือตัดหญ้าลำเล็ก ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ  วันที่ 25/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการข องรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-3 38 สมุทรปราการ วันที่ 22/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 22/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ที่ใช้ปฏิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อบัญชีรายการแบบพิมพ์ จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 แห่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 18/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-9459 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 17/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 17/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ วันที่ 12/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างโครงการจ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกตะกอนดินคลองอ้อม หมู่ที่ 10 และขุดลอกตะกอนดินคลองไทรหนุมาน (ซอยป้ากิ๊ว) หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งไฟเพิ่มบริเวณรอบตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ สำหรับเรือฉีดยาหญ้าที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ สำหรับเรือตัดหญ้าลำเล็กที่ใช้ในงานของงค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำหมายเลข 1 ติดตั้งบริเวณคลองชวดปรง หมู่ที่ 10 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งบริเวณคลองไทรหนุมาน หมู่ที่ 11 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บท-2495 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 08/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง จำนวน 180 โหลสำหรับคณะทำงานติดตามเฝ้าระวัง และควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 05/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-0802 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 04/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 83-9458 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 04/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ สำหรับเครื่องเลื่อยยนต์ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 04/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมถนน ทางกลับรถใต้สะพานคลองบางนาทิ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 04/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับคณะทำงานติดตามเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 วันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ที่ติดตั้งบริเวณคลองช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 01/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องตัดคอนกรีต ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ที่ติดตั้งบริเวณคลองตีนนก หมู่ที่ 6 ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 29/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท-2495 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 25/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ป-0311 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 25/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องฉีดยาหญ้าทางรถ หมายเลขครุภัณฑ์ 625 57 0005 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 25/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลังอ งค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3.00x2.50 เมตร จำนวน 8 ผืน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สำหรับการรับลงทะเบียน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันที่ 22/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 83 - 1149 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 20/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมฝายทดน้ำชั่วคราวบริเวณคลองชวดปรง หมู่ที่ 10 และซ่อมแซมฝายทดน้ำชั่วคราวบริเวณคลองไทรหนุมาน หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมพื้นห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลองชวดใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท - 2495 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 Bit จำนวน 1 ชุด วันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 Home 64 Bit สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติราชการ ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 2 ชุด วันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ สำหรับพนักงานส่วนตำบลบางบ่อและพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 15/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-3906 สมุทรปราการ ที่ใช้ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จำนวน 34 รายการ วันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-7129 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการสำหรับใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ สำหรับบริการนักท่องเที่ยวบริเวณตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองสุคัน หมู่ที่ 6 ตำบลบางบ่อ วันที่ 12/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ ของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 3 ที่ติดตั้งบริเวณคลองอ้อม หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 83-4754 สมุทรปราการ ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ของรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท-2564 สมุทรปราการ วันที่ 08/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองช้างตายล่าง (เส้นบ้านนายฉลอง รสทอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 05/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้ใน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 05/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 05/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 05/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับคณะทำงาน ติดตามเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 วันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างจัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม สำหรับคณะทำงาน ติดตามเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 วันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สร้างที่บังแดดแผนซุ้มร้านค้า ของตลาดน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง หมายเลขครุภัณฑ์ 055 51 0025 จำนวน 1 เครื่อง ที่ใช้ในงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 01/05/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการเพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ชำรุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 28/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ซ่อมแซมท่อน้ำประปา บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 23/04/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 22/04/2563 ดาวน์โหลด
หน้า » 1 2 3 4 5 6 7
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)