หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
โครงการจ้างเอกชนกำจัดขยะในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ ๑-๑๑ ตำบลบางบ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 08/09/2564 ดาวน์โหลด

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย) จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 27/08/2564

ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 09/08/2564 ดาวน์โหลด

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดคอลาดถึงคลองเล้าหมู หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 01/07/2564

ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองสะบัดจาก หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17/06/2564 ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนราช 1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22/03/2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครนยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครนยกสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 09/06/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองอ้อมถนนเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 07/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ข้ามคลองอ้อมถนนเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 07/01/2563 ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยปรียาพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ
วันที่ 09/10/2562
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 19/09/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 วันที่ 06/06/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 วันที่ 11/03/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 11/02/2562 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 5 ถัง วันที่ 15/11/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21/08/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฎิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 27/02/2561 ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 27/02/2561 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)