หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ประกาศกำหนดสมัยประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2558
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)