หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
รายงานการประชุมครั้งที่ 16 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 15 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 14 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 13 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 12 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 11 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 8 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 7 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 6 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 5 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมครั้งที่ 19 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 18 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 17 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 16 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 15 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 14 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 11 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 8 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 6 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 7 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 12 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 14 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 15 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 16 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 17 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 18 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 19 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 20 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 22 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 26 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 27 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 6 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 8 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 11 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 12 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 14 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 15 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 16 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 17 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 18 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 19 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 20 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 22 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 23 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 24 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 25 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 26 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 27 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 28 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 29 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 31 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 32 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 33 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 34 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 35 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 36 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)