หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นำโดย นายเชาวลิตร บุญรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ พร้อมหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณะภัย ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในพื้นที่ "ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร" .. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติ งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ร่วมกับเคหะชุม ชนบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 4 (หมู่ที่ 2) และอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดบางบ่อ ทำการซ้อมแผน เผชิญเหตุอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559.. อ่านต่อ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)