หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน / รายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (สรุปทั้งปี) ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (สรุปทั้งปี) ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 2
ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 3
ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 4
ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)