หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนงาน/งบประมาณ
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานภายใน
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายใน
หน่วยงาน
สินค้าโอทอป องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
 

กุ้งเหยียด


 

ประวัติความเป็นมา

อำเภอพระสมุทรเจดีย์แต่เดิมชาวบ้านในตำบลนาเกลือประกอบอาชีพโดยการทำนาเกลือเป็นหลักแต่ประสบกับปัญหาเรื่องรายได้ เนื่อง จากเกลือมีราคาถูก ทำให้ชาวบ้านมองหาหนทางในการประกอบอาชีพใหม่คือการเลี้ยงกุ้ง โดยการขุดบ่อในการเลี้ยง หรือที่ชาวบ้าน เรียกกันว่า “ทำวังกุ้ง” เป็นที่เลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ คือให้กุ้งมาอาศัยเอง โดยไม่ต้องปล่อยลูกพันธุ์ และไม่ต้องให้อาหารด้วย ประกอบ ในหมู่บ้านสาขลามีวัดเก่าที่เป็นแหล่งเที่ยวคือวัดสาขลา เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาพร้อมๆ กับการตั้งหมู่บ้าน มีหลวงพ่อโตเป็นพระประธาน ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเข้าในหมู่บ้านสาขลาจำนวนมากและทุกหลังคา เรือนจึงเปลี่ยนมาทำการเลี้ยงกุ้งรวมถึงสัตว์น้ำประเภทอื่นแบบถาวร และเมื่อมีการเลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมาก นอกจากขายโดยปกติแล้ว ก็ยังมีการแปรรูปเกิดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า จากเดิมที่มีการแปรรูปเพื่อเก็บไว้กินเองแล้วยังสามารถขายได้อีกด้วยชาวบ้านจึง นำผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากสัตว์น้ำ รวมถึงสัตว์สดๆ มาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบทำให้มีรายได้ดีขึ้นมากเดิมทีรุ่น ปู่ย่า ตายายได้ทำการแปรรูปกุ้งให้สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานคือการทำกุ้งให้มีรสเค็มเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อถึงรุ่นของนางสุนทร สุวรรณนาวินหรือที่ทุกคนเรียกว่าป้าสุนทร ได้ทำการปรับปรุงรสชาติให้เป็นที่นิยมมากขึ้นรวมถึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑ์ คือการนำกุ้ง มาทำให้ตัวเหยียดตรงและมีรสชาติเค็มหวาน และได้ทำการตั้งกลุ่มขึ้นชื่อว่า “กลุ่มเกษตรกรนาเกลือพัฒนา” โดยการขึ้นทะเบียนไว้กับ กลุ่ม OTOP จากการตั้งกลุ่มนี้ทำให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มขึ้น

 

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเกษตรกรนาเกลือพัฒนา

ที่อยู่ 256 3 - ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

02-848-4240

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสุนทร สุวรรณนาวิน

ที่อยู่ 256 3 - ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

02-848-4240

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มเกษตรกรนาเกลือพัฒนา

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2020 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.

ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ ไลน์ไอดี.jetthailand)